Rejestr Państwowego Ratownictwa Medycznego

O rejestrze - Rejestr Państwowego Ratownictwa Medycznego

System umożliwia prowadzenie przez wojewodów wymaganej prawem ewidencji na potrzeby systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w formie elektronicznej w systemie ogólnopolskim w zakresie ewidencji szpitalnych oddziałów ratunkowych, centrów urazowych, centrów urazowych dla dzieci i jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego w postaci elektronicznej.

Akt prawny regulujący prowadzenie systemu teleinformatycznego RPRM: Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U 2019 poz. 993) dostępna pod adresem: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20061911410 otwiera się w nowej karcie

Logowanie do systemu

Logowanie realizowane jest za pomocą konta w systemie P2.
Rejestracja nowego konta: https://rejestracja.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/ otwiera się w nowej karcie

Nadawanie uprawnień w systemie

Możliwe role w systemie, o jakie może wnioskować użytkownik:

  • Wojewoda - Urząd Wojewódzki
  • Kontrola - MZ/NFZ
  • Administrator systemu - administrator systemu teleinformatycznego ewidencji - CSIOZ

Wniosek o nadanie uprawnień jak i informacje o formie przekazania wniosku znajdują się w zakładce Pomoc.

Pomoc - instrukcje obsługi oraz specyfikacja techniczna

Znajduje się w zakładce Pomoc.

Dane kontaktowe administratora biznesowego systemu teleinformatycznego RPRM

Uwagi dotyczące zawartości merytorycznej rejestru, w szczególności dotyczące danych jednostek, prosimy kierować do Departamentu Ratownictwa Medycznego i Obronności Ministerstwa Zdrowia na adres e-mailowy: dep-so@mz.gov.pl

Dane kontaktowe administratora technicznego systemu teleinformatycznego RPRM

Pomoc świadczymy w dni robocze w godz. 9.00 - 15.00.

Telefon kontaktowy: 19 457 wew. 3, a następnie 38

E-mail: rprm@csioz.gov.pl