Rejestr Państwowego Ratownictwa Medycznego

O rejestrze - Rejestr Państwowego Ratownictwa Medycznego

System umożliwia prowadzenie przez wojewodów wymaganych ewidencji na potrzeby systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w postaci elektronicznej w systemie ogólnopolskim w zakresie ewidencji centrów urazowych, centrów urazowych dla dzieci i jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego w postaci elektronicznej oraz ewidencji jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne.

Akt prawny regulujący działanie systemu RPRM: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1868 z późn. zm.) dostepny pod adresem: Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. 2016, poz. 1868 z późn. zm.) otwiera się w nowej karcie

Logowanie do systemu

Logowanie realizowane jest za pomocą konta w systemie P2.
Rejestracja nowego konta: https://rejestracja.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/ otwiera się w nowej karcie

Nadawanie uprawnień w systemie

Możliwe role w systemie, o jakie może wnioskować użytkownik:

  • Administrator systemu - tylko dla CSIOZ
  • Wojewoda - Urząd Wojewódzki
  • Kontrola - MZ/NFZ

Wniosek o nadanie uprawnień jak i informacje o formie przekazania wniosku znajdują się w zakładce Pomoc.

Pomoc - instrukcje obsługi oraz specyfikacja techniczna

Znajduje się w zakładce Pomoc.

Dane kontaktowe administratora technicznego rejestru RPRM

Pomoc świadczymy w dni robocze w godz. 9.00 - 15.00.

Telefon kontaktowy: 19 457

E-mail: rjwprm@csioz.gov.pl