Rejestr Wpisów

Nazwa i adres podmiotu Nazwa i adres jednostki Rodzaj jednostki
GMINNE CENTRUM ZDROWIA ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W OLSZTYNKU
ul. Chopina 11
11-015 Olsztynek
Pokaż więcej
SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ RATOWNICTWA MEDYCZNEGO N1425
ul. Chopina 11
11-015 Olsztynek
Miejsce Stacjonowania Zespołu Ratownictwa Medycznego
Data wpisu: 2017-10-30
Data obowiązywania (OD): 2017-10-30
Telefon kontaktowy: 895193563
Numer wpisu: 00001/28/2017
Data obowiązywania (DO): brak
Email: poczta@zoz-olsztynek.pl
Specjalność (VIII część kodu resortowego): Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
Kod zespołu: 2814094401
Typ zespołu: Specjalistyczny
Okres gotowości: 01.01 - 31.12
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W DOBRYM MIEŚCIE
ul. Grunwaldzka 10 B
11-040 Dobre Miasto
Pokaż więcej
PODSTAWOWY ZESPÓŁ RATOWNICTWA MEDYCZNEGO N1660
ul. Grunwaldzka 10 B
11-040 Dobre Miasto
Miejsce Stacjonowania Zespołu Ratownictwa Medycznego
Data wpisu: 2017-10-30
Data obowiązywania (OD): 2017-10-30
Telefon kontaktowy: 89 61 68 222
Numer wpisu: 00002/28/2017
Data obowiązywania (DO): brak
Email: sekretariat@szpitaldobremiasto.pl
Specjalność (VIII część kodu resortowego): Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
Kod zespołu: 2814034201
Typ zespołu: Podstawowy
Okres gotowości: 01.01. - 31.12
SZPITAL MIEJSKI W MORĄGU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Generała Jana Henryka Dąbrowskiego 16
14-300 Morąg
Pokaż więcej
SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ RATOWNICTWA MEDYCZNEGO N1937
ul. Generała Jana Henryka Dąbrowskiego 16
14-300 Morąg
Miejsce Stacjonowania Zespołu Ratownictwa Medycznego
Data wpisu: 2017-10-30
Data obowiązywania (OD): 2017-10-30
Telefon kontaktowy: 89 757 21 30
Numer wpisu: 00003/28/2017
Data obowiązywania (DO): brak
Email: biuro@szpitalmorag.pl
Specjalność (VIII część kodu resortowego): Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
Kod zespołu: 2815084401
Typ zespołu: Specjalistyczny
Okres gotowości: 01.01 - 31.12
SZPITAL MIEJSKI W MORĄGU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Generała Jana Henryka Dąbrowskiego 16
14-300 Morąg
Pokaż więcej
PODSTAWOWY ZESPÓŁ RATOWNICTWA MEDYCZNEGO N1966
ul. Mazurska 30
14-105 Łukta
Miejsce Stacjonowania Zespołu Ratownictwa Medycznego
Data wpisu: 2017-10-30
Data obowiązywania (OD): 2017-10-30
Telefon kontaktowy: 89 757 21 30
Numer wpisu: 00004/28/2017
Data obowiązywania (DO): brak
Email: biuro@szpitalmorag.pl
Specjalność (VIII część kodu resortowego): Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
Kod zespołu: 2815042201
Typ zespołu: Podstawowy
Okres gotowości: 01.01 - 31.12
"PRO-MEDICA" W EŁKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Baranki 24
19-300 Ełk
Pokaż więcej
PODSTAWOWY ZESPÓŁ RATOWNICTWA MEDYCZNEGO N0308
ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 1
19-300 Ełk
Miejsce Stacjonowania Zespołu Ratownictwa Medycznego
Data wpisu: 2017-10-30
Data obowiązywania (OD): 2017-10-30
Telefon kontaktowy: 876209571
Numer wpisu: 00005/28/2017
Data obowiązywania (DO): brak
Email: biuro-pm@elk.com.pl
Specjalność (VIII część kodu resortowego): Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
Kod zespołu: 2805011201
Typ zespołu: Podstawowy
Okres gotowości: 01.01. - 31.12.
"PRO-MEDICA" W EŁKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Baranki 24
19-300 Ełk
Pokaż więcej
PODSTAWOWY ZESPÓŁ RATOWNICTWA MEDYCZNEGO N0310
ul. Szkolna 1
19-314 Kalinowo
Miejsce Stacjonowania Zespołu Ratownictwa Medycznego
Data wpisu: 2017-10-30
Data obowiązywania (OD): 2017-10-30
Telefon kontaktowy: 87 620 95 71
Numer wpisu: 00006/28/2017
Data obowiązywania (DO): brak
Email: biuro-pm@elk.com.pl
Specjalność (VIII część kodu resortowego): Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
Kod zespołu: 2805032203
Typ zespołu: Podstawowy
Okres gotowości: 01.01. - 31.12.
"PRO-MEDICA" W EŁKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Baranki 24
19-300 Ełk
Pokaż więcej
PODSTAWOWY ZESPÓŁ RATOWNICTWA MEDYCZNEGO N0306
ul. Baranki 24
19-300 Ełk
Miejsce Stacjonowania Zespołu Ratownictwa Medycznego
Data wpisu: 2017-10-30
Data obowiązywania (OD): 2017-10-30
Telefon kontaktowy: 87 620 95 71
Numer wpisu: 00007/28/2017
Data obowiązywania (DO): brak
Email: biuro-pm@elk.com.pl
Specjalność (VIII część kodu resortowego): Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
Kod zespołu: 2805011202
Typ zespołu: Podstawowy
Okres gotowości: 01.01. - 31.12.
"PRO-MEDICA" W EŁKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Baranki 24
19-300 Ełk
Pokaż więcej
SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ RATOWNICTWA MEDYCZNEGO N0305
ul. Baranki 24
19-300 Ełk
Miejsce Stacjonowania Zespołu Ratownictwa Medycznego
Data wpisu: 2017-10-30
Data obowiązywania (OD): 2017-10-30
Telefon kontaktowy: 87 620 95 71
Numer wpisu: 00008/28/2017
Data obowiązywania (DO): brak
Email: biuro-pm@elk.com.pl
Specjalność (VIII część kodu resortowego): Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
Kod zespołu: 2805011401
Typ zespołu: Specjalistyczny
Okres gotowości: 01.01. - 31.12.
Falck Medycyna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Jana Olbrachta 94
01-102 Warszawa
Pokaż więcej
PODSTAWOWY ZESPÓŁ RATOWNICTWA MEDYCZNEGO N0102
ul. Słoneczna 7 m. 9
19-500 Gołdap
Miejsce Stacjonowania Zespołu Ratownictwa Medycznego
Data wpisu: 2017-10-30
Data obowiązywania (OD): 2017-10-30
Telefon kontaktowy: 89 533 97 51
Numer wpisu: 00009/28/2017
Data obowiązywania (DO): brak
Email: a.rymarowicz@falck.pl
Specjalność (VIII część kodu resortowego): Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
Kod zespołu: 2818034201
Typ zespołu: Podstawowy
Okres gotowości: 01.01. - 31.12
Falck Medycyna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Jana Olbrachta 94
01-102 Warszawa
Pokaż więcej
SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ RATOWNICTWA MEDYCZNEGO N0101
ul. Słoneczna 7 m. 9
19-500 Gołdap
Miejsce Stacjonowania Zespołu Ratownictwa Medycznego
Data wpisu: 2017-10-30
Data obowiązywania (OD): 2017-10-30
Telefon kontaktowy: 89 533 97 51
Numer wpisu: 00010/28/2017
Data obowiązywania (DO): brak
Email: a.rymarowicz@falck.pl
Specjalność (VIII część kodu resortowego): Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
Kod zespołu: 2818034401
Typ zespołu: Specjalistyczny
Okres gotowości: 01.01. - 31.12
Falck Medycyna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Jana Olbrachta 94
01-102 Warszawa
Pokaż więcej
SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ RATOWNICTWA MEDYCZNEGO N0509
ul. Suwalska 3A
11-500 Giżycko
Miejsce Stacjonowania Zespołu Ratownictwa Medycznego
Data wpisu: 2017-10-30
Data obowiązywania (OD): 2017-10-30
Telefon kontaktowy: 89 533 97 51
Numer wpisu: 00011/28/2017
Data obowiązywania (DO): brak
Email: a.rymarowicz@falck.pl
Specjalność (VIII część kodu resortowego): Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
Kod zespołu: 2806011401
Typ zespołu: Specjalistyczny
Okres gotowości: 01.01. - 31.12
Falck Medycyna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Jana Olbrachta 94
01-102 Warszawa
Pokaż więcej
PODSTAWOWY ZESPÓŁ RATOWNICTWA MEDYCZNEGO N0518
ul. Suwalska 3A
11-500 Giżycko
Miejsce Stacjonowania Zespołu Ratownictwa Medycznego
Data wpisu: 2017-10-30
Data obowiązywania (OD): 2017-10-30
Telefon kontaktowy: 89 533 97 51
Numer wpisu: 00012/28/2017
Data obowiązywania (DO): brak
Email: a.rymarowicz@falck.pl
Specjalność (VIII część kodu resortowego): Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
Kod zespołu: 2806011201
Typ zespołu: Podstawowy
Okres gotowości: 01.01. - 31.12
Falck Medycyna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Jana Olbrachta 94
01-102 Warszawa
Pokaż więcej
PODSTAWOWY ZESPÓŁ RATOWNICTWA MEDYCZNEGO N0520
ul. Składowa 1A
11-510 Wydminy
Miejsce Stacjonowania Zespołu Ratownictwa Medycznego
Data wpisu: 2017-10-30
Data obowiązywania (OD): 2017-10-30
Telefon kontaktowy: 89 533 97 51
Numer wpisu: 00013/28/2017
Data obowiązywania (DO): brak
Email: a.rymarowicz@falck.pl
Specjalność (VIII część kodu resortowego): Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
Kod zespołu: 2806102202
Typ zespołu: Podstawowy
Okres gotowości: 01.01. - 31.12
Falck Medycyna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Jana Olbrachta 94
01-102 Warszawa
Pokaż więcej
SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ RATOWNICTWA MEDYCZNEGO N0713
ul. Szkolna 1
11-400 Kętrzyn
Miejsce Stacjonowania Zespołu Ratownictwa Medycznego
Data wpisu: 2017-10-30
Data obowiązywania (OD): 2017-10-30
Telefon kontaktowy: 89 533 97 51
Numer wpisu: 00014/28/2017
Data obowiązywania (DO): brak
Email: a.rymarowicz@falck.pl
Specjalność (VIII część kodu resortowego): Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
Kod zespołu: 2808011401
Typ zespołu: Specjalistyczny
Okres gotowości: 01.01. - 31.12
Falck Medycyna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Jana Olbrachta 94
01-102 Warszawa
Pokaż więcej
PODSTAWOWY ZESPÓŁ RATOWNICTWA MEDYCZNEGO N0726
ul. Szkolna 1
11-400 Kętrzyn
Miejsce Stacjonowania Zespołu Ratownictwa Medycznego
Data wpisu: 2017-10-30
Data obowiązywania (OD): 2017-10-30
Telefon kontaktowy: 89 533 97 51
Numer wpisu: 00015/28/2017
Data obowiązywania (DO): brak
Email: a.rymarowicz@falck.pl
Specjalność (VIII część kodu resortowego): Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
Kod zespołu: 2808011201
Typ zespołu: Podstawowy
Okres gotowości: 01.01. - 31.12.
Falck Medycyna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Jana Olbrachta 94
01-102 Warszawa
Pokaż więcej
PODSTAWOWY ZESPÓŁ RATOWNICTWA MEDYCZNEGO N0728
ul. Młynowa 4a m. 3
11-410 Barciany
Miejsce Stacjonowania Zespołu Ratownictwa Medycznego
Data wpisu: 2017-10-30
Data obowiązywania (OD): 2017-10-30
Telefon kontaktowy: 89 533 97 51
Numer wpisu: 00016/28/2017
Data obowiązywania (DO): brak
Email: a.rymarowicz@falck.pl
Specjalność (VIII część kodu resortowego): Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
Kod zespołu: 2808022203
Typ zespołu: Podstawowy
Okres gotowości: 01.01. - 31.12.
Falck Medycyna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Jana Olbrachta 94
01-102 Warszawa
Pokaż więcej
PODSTAWOWY ZESPÓŁ RATOWNICTWA MEDYCZNEGO N0730
ul. Kolejowa 30
11-440 Reszel
Miejsce Stacjonowania Zespołu Ratownictwa Medycznego
Data wpisu: 2017-10-30
Data obowiązywania (OD): 2017-10-31
Telefon kontaktowy: 89 533 97 51
Numer wpisu: 00017/28/2017
Data obowiązywania (DO): brak
Email: a.rymarowicz@falck.pl
Specjalność (VIII część kodu resortowego): Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
Kod zespołu: 2808054202
Typ zespołu: Podstawowy
Okres gotowości: 01.01. - 31.12.
Falck Medycyna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Jana Olbrachta 94
01-102 Warszawa
Pokaż więcej
PODSTAWOWY ZESPÓŁ RATOWNICTWA MEDYCZNEGO N0832
ul. Konopnickiej 55
19-520 Banie Mazurskie
Miejsce Stacjonowania Zespołu Ratownictwa Medycznego
Data wpisu: 2017-10-30
Data obowiązywania (OD): 2017-11-02
Telefon kontaktowy: 89 533 97 51
Numer wpisu: 00018/28/2017
Data obowiązywania (DO): brak
Email: a.rymarowicz@falck.pl
Specjalność (VIII część kodu resortowego): Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
Kod zespołu: 281802201
Typ zespołu: Podstawowy
Okres gotowości: 01.01. - 31.12.
Falck Medycyna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Jana Olbrachta 94
01-102 Warszawa
Pokaż więcej
SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ RATOWNICTWA MEDYCZNEGO N0815
ul. 3 Maja 4
11-600 Węgorzewo
Miejsce Stacjonowania Zespołu Ratownictwa Medycznego
Data wpisu: 2017-10-30
Data obowiązywania (OD): 2017-10-30
Telefon kontaktowy: 89 533 97 51
Numer wpisu: 00019/28/2017
Data obowiązywania (DO): brak
Email: a.rymarowicz@falck.pl
Specjalność (VIII część kodu resortowego): Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
Kod zespołu: 2819034401
Typ zespołu: Specjalistyczny
Okres gotowości: 01.01. - 31.12.
Falck Medycyna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Jana Olbrachta 94
01-102 Warszawa
Pokaż więcej
WODNY PODSTAWOWY ZESPÓŁ RATOWNICTWA MEDYCZNEGO N26100W
ul. Henryka Sienkiewicza 24
14-200 Iława
Miejsce Stacjonowania Zespołu Ratownictwa Medycznego
Data wpisu: 2017-10-30
Data obowiązywania (OD): 2017-10-30
Telefon kontaktowy: 89 533 97 51
Numer wpisu: 00020/28/2017
Data obowiązywania (DO): brak
Email: a.rymarowicz@falck.pl
Specjalność (VIII część kodu resortowego): Wodny zespół ratownictwa medycznego podstawowy
Kod zespołu: 2807011301
Typ zespołu: Podstawowy
Okres gotowości: 01.06. - 30.09.